Issues

 / 

1986

 / 

July

  

Reviews of topical problems


Khokhlov’s method in the theory of nonlinear waves

PACS: 42.65.−k, 42.25.Fx (all)
DOI: 10.1070/PU1986v029n07ABEH003456
URL: https://ufn.ru/en/articles/1986/7/a/
Citation: Akhmanov S A "Khokhlov's method in the theory of nonlinear waves" Sov. Phys. Usp. 29 589–606 (1986)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:    «   » 149 361–390 (1986); DOI: 10.3367/UFNr.0149.198607a.0361

R.V. Khokhlov is author of Physics-Uspekhi

References (128) ↓ Cited by (13) Similar articles (20)

 1. Khokhlov R V Usp. Fiz. Nauk 87 17 (1965); Khokhlov R V Sov. Phys. Usp. 8 642 (1965)
 2. Andronov A A L. I. Mandel’shtam i Teoriya Nelineinykh Kolebanii. Akademik L. I. Mandel’shtam: K 100-letiyu so Dnya Rozhdeniya (M.: Nauka, 1979)
 3. Khokhlov R V Radiotekh. Elektron. 6 917 (1961); Khokhlov R V Radio Eng. Electron. 6 (6) 77 (1961)
 4. Khokhlov R V Radiotekh. Elektron. 6 1116 (1961); Khokhlov R V Radio Eng. Electron. 6 (7) 128 (1961)
 5. Khokhlov R V Dokl. Akad. Nauk SSSR 61 637 (1948)
 6. Khokhlov R V Dokl. Akad. Nauk SSSR 85 975 (1952)
 7. Andronov A A, Vitt A A, Khaikin S E Teoriya Kolebanii (M.: Gostekhizdat, 1954)
 8. Bogolyubov N N, Mitropol’skii Yu A Asimptoticheskie Metody v Teorii Nelineinykh Kolebanii (M.: Gostekhizdat, 1955)
 9. Khokhlov R V Dokl. Akad. Nauk SSSR 97 411 (1954)
 10. Khokhlov R V "Metod poetapnogo uproshcheniya ukorochennykh uravnenii i ego primenenie k nekotorym problemam radiofiziki" Avtoreferat doktorskoi dissertatsii (M.: MGU, 1961)
 11. Prokhorov A M Usp. Fiz. Nauk 148 3 (1986); Prokhorov A M Sov. Phys. Usp. 29 1 (1986)
 12. Basov N G Usp. Fiz. Nauk 148 313 (1986); Basov N G Sov. Phys. Usp. 29 179 (1986)
 13. Akhmanov S A, Khokhlov R V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 43 351 (1962); Akhmanov S A, Khokhlov R V Sov. Phys. JETP 16 252 (1963)
 14. Akhmanov S A, Khokhlov R V Problemy Nelineinoi Optiki (M.: VINITI, 1964); Akhmanov S A, Khokhlov R V Problems Of Nonlinear Optics (New York: Gordon and Breach, 1972)
 15. Vavilov S I Mikrostruktura Sveta (M.: Izd-vo AN SSSR, 1950)
 16. Franken P, Hill A, Peters C, Weinreich G Phys. Rev. Lett. 7 118 (1961)
 17. Giordmaine J Phys. Rev. Lett. 8 19 (1962)
 18. Maker P D et al. Phys. Rev. Lett. 8 21 (1962)
 19. Armstrong J et al. Phys. Rev. 127 1918 (1962)
 20. Bloembergen N Nonlinear Optics (New York: Benjamin, 1965); perevod, Bloembergen N Nelineinaya Optika (Pod red. S. A. Akhmanova, R. V. Khokhlova) (M.: Mir, 1966)
 21. Akhmanov S, Dmitriev V, Khokhlov R, Kovrygin A Physics of Quantum Electronics. Conference Proceedings (New York: McGraw-Hill, 1965); Akhmanov S A i dr. Pis’ma ZhETF 2 223 (1965); Akhmanov S A et al. JETP Lett. 2 141 (1965)
 22. Akhmanov S A, Khokhlov R V Izv. Vuzov. Radiofizika 5 742 (1962)
 23. Akhmanov S A, Khokhlov R V Radiotekh. Elektron. 6 1813 (1961); Akhmanov S A, Khokhlov R V Radio Eng. Electron. 6 (11) 1613 (1961)
 24. Leontovich M A Izv. AN SSSR Ser. Fiz. 8 16 (1944); Leontovich M A, Fok V A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 16 557 (1946)
 25. Sukhorukov A P, Khokhlov R V Vestn. MGU. Ser. Fizika. Astoronomiya (3) 95 (1966)
 26. Akhmanov S A, Sukhorukov A P, Khokhlov R V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 50 474 (1966); Akhmanov S A, Sukhorukov A P, Khokhlov R V Sov. Phys. JETP 23 316 (1966)
 27. Sukhorukov A P Izv. Vuzov. Radiofizika 9 765 (1966); Sukhorukov A P Sov. Radiophys. 9 454 (1966)
 28. Akhmanov S A, Vysloukh V A, Chirkin A S Usp. Fiz. Nauk 149 449 (1986), v etom nomere; Akhmanov S A, Vysloukh V A, Chirkin A S Sov. Phys. Usp. 29 (This issue) (1986)
 29. Askar’yan G A Zh. Eksp. Teor. Fiz. 42 1567 (1962); Askar’yan G A Sov. Phys. JETP 15 1088 (1962)
 30. Talanov V I Izv. Vuzov. Radiofizika 7 564 (1964)
 31. Garmire E, Chiao R, Townes C Phys. Rev. Lett. 13 479 (1964)
 32. Pilipetskii N F, Rustamov A R Pis’ma ZhETF 2 88 (1965); Pilipetskii N F, Rustomov A R JETP Lett. 2 55 (1965)
 33. Akhmanov S A, Sukhorukov A P, Khokhlov R V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 50 1537 (1966); Akhmanov S A, Sukhorukov A P, Khokhlov R V Sov. Phys. JETP 23 1025 (1966)
 34. Akhmanov S A, Sukhorukov A P, Khokhlov R V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 51 296 (1966); Akhmanov S A, Sukhorukov A P, Khokhlov R V Sov. Phys. JETP 24 198 (1967)
 35. Akhmanov S A, Sukhorukov A P, Khokhlov R V Usp. Fiz. Nauk 93 19 (1967); Akhmanov S A, Sukhorukov A P, Khokhlov R V Sov. Phys. Usp. 10 609 (1967)
 36. Garmire E, Chiao R, Townes C Phys. Rev. Lett. 16 347 (1966)
 37. Lallemand P, Bloembergen N Phys. Rev. Lett. 15 1010 (1965)
 38. Zel’dovich Ya B, Raizer Yu P Pis’ma ZhETF 3 137 (1966); Zel’dovich Ya B, Raizer Yu P JETP Lett. 3 86 (1966)
 39. Lugovoi V N, Prokhorov A M Phys. Rev. Lett. 7 153 (1968); Lugovoi V N, Prokhorov A M Usp. Fiz. Nauk 111 203 (1973); Lugovoi V N, Prokhorov A M Sov. Phys. Usp. 16 658 (1973)
 40. Oston D Sverkhkorotkie Svetovye Impul’sy (Pod red. S. Shapiro. Per. s angl. pod red. S. A. Akhmanova) (M.: Mir, 1981)
 41. Shen Y R Principles Of Nonlinear Optics (New York: J. Wiley, 1984); pets., Akhmanov S A Usp. Fiz. Nauk 147 789 (1985)
 42. Akhmanov S A i dr. PIs’ma ZhETF 6 509 (1967); Akhmanov S A et al. JETP Lett. 6 38 (1967)
 43. Akhmanov S et al. IEEE J. Quantum Electron. 4 568 (1968)
 44. Akhmanov S, Khokhlov R, Sukhorukov A Laser Handbook Vol. 2 (Eds F. Arecchi, E. Schulz-Dubois) (Amsterdam: North-Holland, 1972) p. 1151
 45. Akhmanov S A i dr. Izv. Vuzov. Radiofizika 23 1 (1980); Akhmanov S A et al. Radiophys. Quantum Electron. 23 (1) 1 (1980)
 46. Byer R Optical Parametric Oscillators (Treatise in Quantum Electronics, Eds H. Rabin, C. Tang) (Orlando: Academic, 1975)
 47. Akhmanov S A, Kovrygin A I, Sukhorukov A P Optical Harmonic Generation And Optical Frequency Multipliers (Eds H. Rabin, C. Tang) (Orlando: Academic, 1975)
 48. Dmitriev V P, Tarasov L V Prikladnaya Nelineinaya Optika: Generatory Vtoroi Garmoniki i Parametricheskie Generatory Sveta (M.: Radio i svyaz’, 1982)
 49. Piskarskas A S i dr. Pikosekundnye Parametricheskie Generatory Sveta i Pikosekundnaya Spektroskopiya (Vil’nyus: Mokslas, 1983)
 50. Arakelyan S M, Chilingaryan Yu S Nelineinaya Optika Zhidkikh Kristallov (M.: Nauka, 1984)
 51. Kvantovaya Elektronika i Lazernaya Spektroskopiya: Sb. Trudov Instituta Fiziki AN BSSR, Posvyashchennyi Yubileyu B. I. Stepanova (Minsk: Nauka i tekhnika, 1974)
 52. Vorontsov M A, Shmal’gauzen V I Printsipy Adaptivnoi Optiki (M.: Nauka, 1985, 1985)
 53. Zel’dovich B Ya, Shkunov V V, Yakovleva T V Usp. Fiz. Nauk 149 511 (1986), v etom nomere
 54. Blombergen N (Red.) Nelineinaya spektroskopiya: Trudy shkoly im. E. Fermi (M.: Mir, 1979)
 55. Akhmanov S A, Koroteev N I Metody Nelineinoi Optiki v Spektroskopii Rasseyaniya Sveta (M.: Nauka, 1981)
 56. Akhmanov S A "Nelineinaya optika v Moskovskom universitete" XII Vsesoyuznoi konferentsii po kogerentnoi i nelineinoi optike. Moskva 1985 (1985), Plenarnyi doklad; Akhmanov S A Izv. AN SSSR. Ser. Fiz. 50 (6) (1986)
 57. Akhmanov S A, Zharikov V I Pis’ma ZhETF 6 644 (1967); Akhmanov S A, Zharikov V I JETP Lett. 6 137 (1967)
 58. b, Dubenskaya M, Zheludev N, Zadoyan R J. Opt. Soc. Am. B 2 1174 (1985)
 59. Karamzin Yu N, Sukhorukov A P Pis’ma ZhETF 20 734 (1974); Karamzin Yu N, Sukhorukov A P JETP Lett. 20 339 (1974); Karamzin Yu N, Sukhorukov A P Zh. Eksp. Teor. Fiz. 68 834 (1975); Karamzin Yu N, Sukhorukov A P Sov. Phys. JETP 41 1664 (1975)
 60. Ibragimov E A, Usmanov T Dokl. Akad. Nauk SSSR 261 846 (1981); Ibragimov E A, Usmanov T Sov. Phys. Dokl. 26 1138 (1981); Ibragimov E A, Usmanov T Zh. Eksp. Teor. Fiz. 86 1618 (1984); Ibragimov E A, Usmanov T Sov. Phys. JETP 59 944 (1984)
 61. Jackson D, Wynne J Phys. Rev. Lett. 49 543 (1982); Jackson D, Wynne J Phys. Rev. Lett. 52 751 (1984)
 62. Krasnikov V V, Pshenichnikov M S, Solomatin V S Pis’ma ZhETF 43 115 (1986)
 63. Burov A K Dokl. Akad. Nauk SSSR 106 239 (1956)
 64. Akhmanov S A, Zarembo L K Nelineinoe Pogloshchenie Moshchnogo Ul’trazvuka v Vyazkikh Zhidkostyakh (M.: Laboratoriya anizotropnykh struktur AN SSSR, 1954)
 65. Zarembo L K, Krasnikov V V Vvedenie v Nelineinuyu Akustiku (M.: Nauka, 1966)
 66. Gaponov A V, Freidman G I Zh. Eksp. Teor. Fiz. 36 957 (1959)
 67. Kataev I G Udarnye Elektromagnitnye Volny (M.: Sov. Radio, 1963)
 68. Soluyan S I, Khokhlov R V Vestn. MGU 3 52 (1961)
 69. Rudenko O V, Soluyan S I, Khokhlov R V Akust. Zhurn. 20 449 (1974); Rudenko O V, Soluyan S I, Khokhlov R V Sov. Phys. Acoust. 20 271 (1974)
 70. Rudenko O V, Soluyan S I Teoreticheskie Osnovy Nelineinoi Akustiki (M.: Nauka, 1975)
 71. Vasil’eva O A i dr. Vzaimodeistvie Odnomernykh Voln v Sredakh bez Dispersii (M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1983)
 72. Bakhvalov N S, Khileikin Ya M, Zabolotskaya E A Nelineinaya Teoriya Zvukovykh Puchkov (M.: Nauka, 1982)
 73. Kadomtsev B B, Karpman V I Usp. Fiz. Nauk 103 193 (1971); Kadomtsev B B, Karpman V I Sov. Phys. Usp. 14 40 (1971)
 74. Kadomtsev B B Kollektivnye Yavleniya v Plazme (M.: Nauka, 1976)
 75. Zabolotskaya E A, Soluyan S I, Khokhlov R V Akust. Zhurn. 12 435 (1966); Zabolotskaya E A, Soluyan S I, Khokhlov R V Sov. Phys. Acoust. 12 380 (1966)
 76. Bunkin F V, Kravtsov Yu A, Lyakhov G A Usp. Fiz. Nauk 149 391 (1986); Bunkin F V, Kravtsov Yu A, Lyakhov G A Sov. Phys. Usp. 29 607 (1986)
 77. Akhmanov S A "Opticheskie nelineinosti vysshikh poryadkov" Nelineinaya spektroskopiya: Trudy shkoly im. E. Fermi (Pod red. N Blombergen) (M.: Mir, 1979)
 78. Peyghambarian N, Gibbs H J. Opt. Soc. Am. B 2 1215 (1985)
 79. Tagiev Z A, Chirkin A S Zh. Eksp. Teor. Fiz. 73 1271 (1977)
 80. Reislend Dzh Fizika Fononov (M.: Mir, 1975)
 81. Kolmogorov A N Dokl. Akad. Nauk SSSR 30 299 (1941)
 82. Obukhov A M Izv. AN SSSR. Ser. Geografiya Geofizika 5 453 (1941); Obukhov A M Nelineinye Sistemy Gidrodinamicheskogo Tipa (M.: Nauka, 1974)
 83. Rytov S M Vvedenie v Statisticheskuyu Radiofiziku (M.: Nauka, 1966)
 84. Akhmanov S A i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 45 1336 (1963); Akhmanov S A et al. Sov. Phys. JETP 18 919 (1964); Akhmanov S A i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 50 829 (1966); Akhmanov S A et al. Sov. Phys. JETP 23 549 (1966)
 85. Akhmanov S A, Khokhlov R V Radiotekh. Elektron. 6 1813 (1961)
 86. Akhmanov S A Izv. Vuzov. Radiofizika 4 769 (1961); Akhmanov S A, Komolov V P Vestn. MGU. Fizika. Astronomiya (5) 96 (1966)
 87. Khokhlov R V, Makov Yu N Problemy Matematicheskoi Fiziki i Vychislitel’noi Matematiki (M.: Nauka, 1977) p. 308; Makov Yu N, Khokhlov R V Izv. Vuzov. Radiofizika 20 538 (1977)
 88. Caves C Phys. Rev. D 23 22 (1981)
 89. Kumar P, Shapiro J Phys. Rev. A 30 1568 (1984)
 90. Levenson M D et al. Phys. Rev. A 32 1150 (1985)
 91. Slusher R et al. Phys. Rev. Lett. 55 2409 (1985)
 92. Akhmanov S A, Chirkin A S Radiotekh. Elektron. 11 1915 (1966); Akhmanov S A, Chirkin A S Radio Eng. Electron. 11 1681 (1966)
 93. Platonenko V T, Khokhlov R V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 46 555 (1964); Platonenko V T, Khokhlov R V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 46 2126 (1964)
 94. Akhmanov S A, D’yakov Yu E, Chirkin A S Pis’ma ZhETF 13 724 (1971); D’yakov Yu E Kratkie Soobshch. Po Fizike (7) 49 (1971)
 95. Akhmanov S A, D’yakov Yu E, Chirkin A S Vvedenie v Statisticheskuyu Radiofiziku i Optiku (M.: Nauka, 1981)
 96. Kandidov V P Izv. AN SSSR. Ser. Fiz. 47 1583 (1983); Kandidov V P Bull. Acad. Sci. USSR Phys. Ser. 47 (8) 120 (1983)
 97. Rudenko O V, Chirkin A S Dokl. Akad. Nauk SSSR 214 1045 (1974); Rudenko O V, Chirkin A S Sov. Phys. Dokl. 19 64 (1974)
 98. Rudenko O V Usp. Fiz. Nauk 149 413 (1986); Rudenko O V Sov. Phys. Usp. 29 620 (1986)
 99. Rudenko O V, Chirkin A S Zh. Eksp. Teor. Fiz. 67 1903 (1974); Rudenko O V, Chirkin A S Sov. Phys. JETP 40 945 (1974)
 100. Landau L D Sobranie Trudov Vol. 1 (M.: Nauka, 1969) p. 227
 101. Avanesyan S M i dr. Trudy V Vsesoyuznogo soveshchaniya po nerezonansnomu vzashshodeistvyu lazernogo izlucheniya s veshchestvom (L.: GOI, 1984); Avanesyan S M, Gusev V E Solid State Commun. 54 1065 (1985)
 102. Obnschain S P et al. Proceedings of the Thirteenth IQEC Conference on Interaction of an Incoherent Laser with Planar Targets (Anaheim, California, 1984)
 103. Khokhlov R V Tezisy dokladov na II Simpoziume po nelineinoi optike (Novosibirsk, 1966)
 104. Bespalov V I, Talanov V I Pis’ma ZhETF 3 471 (1966)
 105. Khokhlov R V Pis’ma ZhETF 15 580 (1972); Khokhlov R V JETP Lett. 15 414 (1972)
 106. Andreev A V, Il’inskii Yu A Pis’ma ZhETF 22 462 (1975)
 107. Akhmanov S A i dr. Vestn. MGU. Ser. Fizika. Astronomiya 21 (6) 31 (1980); Akhmanov S A i dr. Vestn. MGU. Ser. Fizika. Astronomiya 21 (6) 38 (1980)
 108. Andreev A V Usp. Fiz. Nauk 145 113 (1985); Andreev A V Sov. Phys. Usp. 28 70 (1985)
 109. Andreev A V, Akhmanov S A, Ponomarev Yu V Izv. AN SSSR. Ser. Fiz. (6) (1986)
 110. Akhmanov S A i dr. Usp. Fiz. Nauk 147 675 (1985); Akhmanov S A et al. Sov. Phys. Usp. 28 1084 (1985)
 111. Belousov B P Sbornik Referatov Po Radiatsionnoi Meditsine (M.: Medgiz, 1959) p. 145; Zhabotinskii A M Kontsentratsionnye Avtokolebaniya (M.: Nauka, 1974)
 112. Gaponov-Grekhov A V, Rabinovich M I Nelineinaya Fizika, Stokhastichnost’ i Struktury. Fizika XX Veka (M.: Nauka, 1984)
 113. Gibbs H Optical Bistability: Controlling Light With Light (Orlando: Academic Press, 1985)
 114. Gladkov S M i dr. Pis’ma ZhETF 43 227 (1986); Gladkov S M et al. JETP Lett. 43 287 (1986)
 115. Zheludev N I, Makarov V A, Matveeva A V Vestn. MGU. Ser. Fizika. Astronomiya 25 106 (1984)
 116. Zaslavskii G M, Chirikov B V Usp. Fiz. Nauk 105 3 (1971); Zaslavskii G M, Chirikov B V Sov. Phys. Usp. 14 549 (1971)
 117. Khaldre Kh Yu, Khokhlov R V Izv. Vuzov. Radiofizika 1 60 (1958); Sm. takzhe, Khokhlov R V Radiotekh. Elektron. 3 566 (1958)
 118. Abraham N B, Lugiato L, Narducci L J. Opt. Soc. Am. B 2 7 (1985)
 119. Il’inova T M, Khokhlov R V Izv. Vuzov. Radiofizika 8 899 (1965); Il’inova T M, Khokhlov R V Sov. Radiophys. 8 639 (1965)
 120. Nakatsuka H et al. Phys. Rev. Lett. 50 109 (1983)
 121. Flytzanis S Spectroscopy Of Nonlinear Optical Activity In Crystals (Nonlinear Phenomena in Solids: Modern Topics) (Singapore: World Scientific, 1984) p. 233
 122. Letokhov V S, Chebotaev V P Printsipy Nelineinoi Lazernoi Spektroskopii (M.: Nauka, 1975)
 123. Letokhov V S Usp. Fiz. Nauk 148 123 (1986); Letokhov V S Sov. Phys. Usp. 29 70 (1986)
 124. Gordiets B F, Panchenko V Ya Usp. Fiz. Nauk 149 551 (1986); Gordiets B F, Panchenko V Ya Sov. Phys. Usp. 29 703 (1986)
 125. Blombergen N "Predislovie" Nelineinaya Spektroskopiya. Sbornik, Posvyashchennyi Pamyati R. V. Khokhlova (M.: Mir, 1979)
 126. Keldysh L V Akademik Rem Viktorovich Khokhlov (M.: Znanie, 1982) p. 44
 127. Akhmanov S A, Khokhlov R V Usp. Fiz. Nauk 95 231 (1968); Akhmanov S A, Khokhlov R V Sov. Phys. Usp. 11 394 (1968)
 128. XII Vsesoyuznaya konferentsiya po kogerentnoi i nelineinoi optike: Tezisy dokladov Vol. 1, 2 (M.: MGU, 1985)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions