Winner

Winner

Interview of the authors of the best articles 2014

Anatolii M. Cherepashchuk

Best reviews and articles published in Physics-Uspekhi journal in 2014

Best reviews 2014 (contest's laureates):

 1. Berezinsky V S, Dokuchaev V I, Eroshenko Yu N “Small scale clumps of dark matter” Phys. Usp. 57 1 – 36 (2014); Melkomasshtabnye sgustki temnoi materii" Usp. Fiz. Nauk 184 3 – 42 (2014)
 2. Dolgopolov V T “Integer quantum Hall effect and related phenomena” Phys. Usp. 57 105 – 127 (2014); "Tselochislennyi kvantovyi effekt Kholla i sopryazhennye s nim yavleniya" Usp. Fiz. Nauk 184 113 – 136 (2014)
 3. Ivanitskii G R, Deev A A, Khizhnyak E P "Long-term dynamic structural memory in water: can it exist?” Phys. Usp. 57 37 – 65 (2014); "Mozhet li sushchestvovat' dolgovremennaya strukturno-dinamicheskaya pamyat' vody?" Usp. Fiz. Nauk 184 43 – 74 (2014)
 4. Smirnov B M “Electrical cycle in the Earth's atmosphere” Phys. Usp. 57 1041–1062 (2014); "Elektrichesky tsikl v zemnoi atmosfere" Usp. Fiz. Nauk 184 1153 – 1176 (2014)
 5. Best article 2014 (winner):

  Rubakov V A “The Null Energy Condition and its violation” Phys. Usp. 57 128–142 (2014); "Izotropnoe uslovie energodominantnosti i ego narushenie" Usp. Fiz. Nauk 184 137–152 (2014)

  Best articles 2014 (contest's laureates):

  1. Ritus V I “Tamm—Sakharov group in work on the first hydrogen bomb” Phys. Usp. 57 903–911 (2014) "Gruppa Tamma—Sakharova v rabote nad pervoi vodorodnoi bomboi" Usp. Fiz. Nauk 184 975–983 (2014) (From the history of physics)
  2. Vaks V L, Domracheva E G, Sobakinskaya E A, Chernyaeva M B “Exhaled breath analysis: physical methods, instruments and medical diagnostics” Phys. Usp. 57 684–701 (2014); "Analiz vydykhaemogo vozdukha: fizicheskie metody, pribory i meditsinskaya diagnostika" Usp. Fiz. Nauk 184 739–758 (2014)(Instruments and methods of investigation)
  3. Kardashev N S, Novikov I D, Lukash V N, Pilipenko S V, Mikheeva E V, Bisikalo D V, Wiebe D Z, Doroshkevich A G, Zasov A V, Zinchenko I I, Ivanov P B, Kostenko V I, Larchenkova T I, Likhachev S F, Malov I F, Malofeev V M, Pozanenko A S, Smirnov A V, Sobolev A M, Cherepashchuk A M, Shchekinov Yu A “Review of scientific topics for Millimetron space observatory” Phys. Usp. 57 1199–1228 (2014); "Obzor nauchnykh zadach dlya observatorii Millimetron" Usp. Fiz. Nauk 184 1319–1352 (2014)(Physics of our days)

  The articles (winners of the contest) in English will be the entire 2016 to be publicly available on the website IOP Science.

Contest's laureate

Contest's laureate

Interview of the authors of the best articles 2014

Sergei Vladimirovich Pilipenko

Yuri Andreevich Shchekinov

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions