I.M. Gramenitskii
Articles

  1. I.M. Gramenitskii, V.M. Maksimenko, A.I. Mukhin “Ninth International conference on high energy physics7 457–462 (1964)

Signed personalia

  1. A.M. Baldin, V.L. Ginzburg, V.I. Gol’danskii et alMikhail Isaakovich Podgoretskii (Obituary)38 675–676 (1995)

See also: V.L. Ginzburg, A.I. Mukhin, V.M. Maksimenko, G.A. Askar’yan, D.A. Kirzhnits, A.V. Gurevich, E.L. Feinberg, Yu.V. Kopaev, I.M. Dremin, A.K. Murtazaev, G.A. Smolenskii, V.V. Usov, P.S. Kop’ev, V.I. Gol’danskii

PACS: 01.10.Fv, 23.40.-s, 21.80.+a, 13.85.-t

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions