Sh.D. Kakichashvili
Articles

  1. Sh.D. Kakichashvili “Polarization holography21 998–1000 (1978)

See also: V.L. Ginzburg, G.A. Askar’yan, A.V. Gurevich, E.L. Feinberg, Yu.V. Kopaev, A.K. Murtazaev, P.S. Kop’ev

PACS: 01.10.Fv

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions