V.E. Koreshchuk
Articles

  1. V.E. Koreshchuk, S.P. Polyakov, V.I. Tverdokhlebov “Simple plasmatron for lecture demonstrations11 133–134 (1968)

See also: V.L. Ginzburg, S.P. Polyakov, V.I. Tverdokhlebov, B.M. Smirnov, A.V. Gurevich, G.A. Askar’yan, Yu.V. Kopaev, E.L. Feinberg, A.K. Murtazaev, P.S. Kop’ev

PACS: 01.10.Fv, 01.40.Di, 52.80.Mg

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions