V.V. Kim
Articles

  1. B.A. Klumov, V.V. Kim, I.V. Lomonosov et alDeep Impact experiment: possible observable effects48 733–742 (2005)

See also: V.E. Fortov, B.A. Klumov, A.V. Shutov, V.G. Sultanov, I.V. Lomonosov

PACS: 96.50.Gn, 96.35.-j, 82.20.Wt, 62.50.+p, 47.40.-x

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions