S.A. Levshakov
Articles

  1. D.A. Varshalovich, S.A. Levshakov, A.Yu. Potekhin “Check of the constancy of the fundamental constants over cosmological time36 (7) 642–644 (1993)

Signed personalia

  1. E.B. Aleksandrov, A.M. Bykov, A.G. Zabrodskii et alIn memory of Dmitrii Aleksandrovich Varshalovich63 728–729 (2020)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, E.L. Feinberg, Zh.I. Alferov, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, V.A. Rubakov, Ya.B. Zel’dovich, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 01.10.Fv, 06.20.Jr, 98.80.-k, 98.54.Aj, 98.62.Py

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions