← Nikolai Nikolaevich Achasov

 

Sotrudniki laboratorii teoreticheskoi fiziki Instituta matematiki SO RAN (sleva napravo): sidyat: D.V. Shirkov (osnovatel' laboratorii), N.N. Achasovstoyat: N.G. Pletnyov, A.A. Kozhevnikov, G.N. Shestakov, V.G. Serbo, G.L. Kotkin