Issues

 / 

2013

 / 

May

  

Conferences and symposia


Scientists’ contribution to the Great Victory in WWII on the example of the Leningrad (now A F Ioffe) Physical Technical Institute


Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation

From the history of physics (Scientific session of the General Meeting of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences, 17 December 2012)

Fulltext is available at IOP
PACS: 01.10.Fv, 01.65.+g, 28.70.+y, 89.20.Dd (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0183.201305g.0518
URL: https://ufn.ru/en/articles/2013/5/f/
Citation: Zabrodskii A G "Scientists' contribution to the Great Victory in WWII on the example of the Leningrad (now A F Ioffe) Physical Technical Institute" Phys. Usp. 56 493–502 (2013)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

17th, December 2012

:    «     » 183 518–528 (2013); DOI: 10.3367/UFNr.0183.201305g.0518

References (11) ↓ Similar articles (20)

 1. D’yakov B B (Sost.) Fiziko-tekhnicheskii Institut v Gody Velikoi Otechestvennoi Voiny (SPb.: Nauka, 2006)
 2. Reinov N M Fiziki — Uchitelya i Druz’ya (L.: Lenizdat, 1975)
 3. Vitman R F, Kunitsyna E V (Red.-sost.) Trudnyi Put’ k Pobede. Fiztekhovtsy o Dnyakh Voiny (SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta, 2012)
 4. Levshin B V Sovetskaya Nauka v Gody Velikoi Otechestvennoi Voiny (M.: Nauka, 1983) p. 57
 5. Ryabev L D (Obshch. red.), Kudinova L I (Sost.) Atomnyi Proekt SSSR. Dokumenty i Materialy T. 1 1938—1945 Ch. 1 (M.: Fizmatlit, 1998), Dokument 103
 6. Koptev Yu I Viza Bezopasnosti (SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta, 2011)
 7. Biryukov N Tanki — Frontu! Zapiski Sovetskogo Generala (Smolensk: Rusich, 2005)
 8. Ryabev L D (Obshch. red.), Kudinova L I (Sost.) Atomnyi Proekt SSSR. Dokumenty i Materialy T. 1 1938—1945 Ch. 1 (M.: Fizmatlit, 1998), Dokument 1
 9. Kaftanov S V "Po trevoge" Khimiya Zhizn’ (6) 16 (1985)
 10. Ryabev L D (Obshch. red.), Kudinova L I (Sost.) Atomnyi Proekt SSSR. Dokumenty i Materialy T. 1 1938—1945 Ch. 1 (M.: Fizmatlit, 1998), Dokument 128
 11. Grinberg A P, Frenkel’ V Ya Igor’ Vasil’evich Kurchatov v Fiziko-tekhnicheskom Institute (1925—1943 Gg.) (L.: Nauka, 1984) p. 151

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions