Issues

 / 

2011

 / 

March

  Reviews of topical problems

A.V. Eletskii, I.M. Iskandarova, A.A. Knizhnik, D.N. Krasikov “Graphene: fabrication methods and thermophysical properties54 227–258 (2011)

V.S. Dotsenko “Universal randomness54 259–280 (2011)

Methodological notes

A.V. Vashkovsky, E.H. Lock “On the relationship between magnetostatic wave energy and dispersion characteristics in ferrite structures54 281–290 (2011)

V.B. Zon, B.A. Zon, V.G. Klyuev, A.N. Latyshev, D.A. Minakov, O.V. Ovchinnikov “Conversion of surface plasmon polaritons into photons: visual observation54 291–292 (2011)

From the history of physics

V.V. Ragulsky “About people with the same life attitude: 100th anniversary of Lebedev’s lecture on the pressure of light54 293–304 (2011)

A.G. Lanin, I.I. Fedik “Selecting and using materials for a nuclear rocket engine reactor54 305–318 (2011)

Personalia

Yu.G. Abov, E.P. Velikhov, S.S. Gershtein, S.P. Denisov, G.V. Domogatskii, A.A. Korsheninnikov, V.A. Matveev, Yu.T. Oganessian, V.Ya. Panchenko, O.G. Ryazhskaya, V.A. Rubakov, A.N. Sissakian “In memory of Yurii Vladimirovich Gaponov54 319–320 (2011)

A.L. Aseev, V.V. Vlasov, A.P. Derevyanko, V.V. Kuleshov, V.P. Mel’nikov, V.I. Molodin, V.N. Parmon, R.Z. Sagdeev, A.N. Skrinsky, V.M. Fomin, V.F. Shabanov, Yu.I. Shokin “In memory of Kirill Sergeevich Aleksandrov54 321–322 (2011)

A.L. Aseev, L.P. Gor’kov, B.N. Goshchitskii, Yu.V. Gulyaev, Yu.M. Kagan, I.K. Kamilov, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, V.V. Ustinov, V.N. Charushin “In memory of Yurii Aleksandrovich Izyumov54 323–324 (2011)

Yu.G. Abov, K.G. Boreskov, M.I. Vysotskii, M.V. Danilov, I.M. Dremin, V.I. Zakharov, B.L. Ioffe, L.N. Lipatov, L.B. Okun, Yu.A. Simonov, A.N. Skrinsky, A.V. Turbiner “In memory of Alexei Borisovich Kaidalov54 325–326 (2011)

Bibliography

E.V. Zakharova “New books on physics and related sciences54 327–328 (2011)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)54 329–330 (2011)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions