Issues

 / 

2003

 / 

March

  

From the history of physics


Mysteries of diffusion and labyrinths of destiny


Institute ofNuclear Fusion, Russian Research Centre Kurchatov Institute, pl. Kurchatova 46, Moscow, 123182, Russian Federation

The role of prominent Soviet physicist B I Davydov in the development of our understanding of diffusion is briefly reviewed, with emphasis on the ideas he put forward in the 1930s: introducing additional partial derivatives into diffusion equations and extending diffusion concepts to phase space.

PACS: 01.65.+g, 05.20.Dd, 52.25.Dg (all)
DOI: 10.1070/PU2003v046n03ABEH001289
URL: https://ufn.ru/en/articles/2003/3/d/
Citation: Bakunin O G "Mysteries of diffusion and labyrinths of destiny" Phys. Usp. 46 309–313 (2003)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:    «   » 173 317–321 (2003); DOI: 10.3367/UFNr.0173.200303d.0317

References (61) ↓ Cited by (19) Similar articles (20)

 1. Davydov B I Usp. Fiz. Nauk 93 401 (1967)
 2. Davydov B "Messungsmöglichkeit im relativistischen Quantengebiet" Phys. Z. Sowjetunion 2 91 (1932)
 3. Davydov B "Über die Rekombinationswahrscheinlichkeit freier Atomkerne" Phys. Z. Sowjetunion 5 432 (1934)
 4. Davydov B I "Uravnenie Fokkera – Planka i vremya relaksatsii Maksvellovskogo raspredeleniya" ("Fokker – Planck equation and Maxwellian distribution relaxation time") Dokl. Akad. Nauk SSSR 2 212 (1934) ["Die Fokker – Plancksche Gleichung im Phasenraume und die Relaxationszeit der Maxwell – Verteilung" C.R. Acad. Sci. USSR 2 216 (1934)]
 5. Davydov B I "Uravneniya diffuzii s uchetom molekulyarnoi skorosti" ("Diffusion equations with the inclusion of molecular velocity") Dokl. Akad. Nauk SSSR 2 474 (1934) ["Diffusionsgleichung mit Berücksichtigung der Molekulargeschwindigkeit" C.R. Acad. Sci. URSS 2 476 (1935)]
 6. Davydov B I "O raspredelenii skorostei elektronov, dvizhushchikhsya v elektricheskom pole" ("On the velocity distribution of electrons moving in an electric field") Zh. Eksp. Teor. Fiz. 6 463 (1936)
 7. Davydov B I "O raspredelenii skorostei elektronov, dvizhushchikhsya v elektricheskom pole. 2" ("On the velocity distribution of electrons moving in an electric field. 2") Zh. Eksp. Teor. Fiz. 6 471 (1936)
 8. Davydov B I "K teorii elektricheskikh zondov v trubkakh gazovogo razryada" ("To the theory of electric probes in gas discharge tubes") Zh. Tekh. Fiz. 6 1244 (1936)
 9. Davydov B I "K teorii dvizheniya elektronov v gazakh i v poluprovodnikakh" ("To the theory of electron motion in gases and semiconductors") Zh. Eksp. Teor. Fiz. 7 1069 (1937)
 10. Davydov B I "O fotoelektrodvizhushchei sile v poluprovodnikakh" ("On the photoelectromotive force in semiconductors") Zh. Tekh. Fiz. 7 2212 (1937)
 11. Davydov B I "O vypryamlyayushchem deistvii poluprovodnikov" ("On the rectifying action of semiconductors") Zh. Tekh. Fiz. 8 3 (1938)
 12. Davydov B I "O vypryamlenii toka na granitse mezhdu dvumya poluprovodnikami" ("On the rectification of current at the interface between two semiconductors") Dokl. Akad. Nauk SSSR 20 279 (1938)
 13. Davydov B I "K teorii tverdykh vypryamitelei" ("To the theory of solid rectifiers") Dokl. Akad. Nauk SSSR 20 283 (1938)
 14. Blokhintsev D I, Davydov B I "K teorii tverdykh vypryamitelei" ("To the theory of solid rectifiers") Dokl. Akad. Nauk SSSR 21 22 (1938) ["Some contributions to the theory of solid rectifiers" C.R. Acad. Sci. USSR 21 21 (1938)]
 15. Davydov B I "O kontaktnom soprotivlenii poluprovodnikov" ("On the contact resistance of semiconductors") Zh. Eksp. Teor. Fiz. 9 451 (1939)
 16. Davydov B I, Pomeranchuk I Ya "O vliyanii magnitnogo polya na elektroprovodnost’ monokristallov vismuta pri nizkikh temperaturakh" ("On the magnetic field effect on the electrical conduction in monocrystalline bismuth at low temperatures") Zh. Eksp. Teor. Fiz. 9 1294 (1939)
 17. Davydov B I, Shmushkevich I M "Elektroprovodnost’ poluprovodnikov s polnoi reshetkoi v sil’nykh polyakh" ("Electrical conduction in semiconductors with a complete lattice embedded in a strong field") Zh. Eksp. Teor. Fiz. 10 1043 (1940)
 18. Davydov B I "Perekhodnye soprotivleniya v poluprovodnikakh" ("Junction resistances in semiconductors") Zh. Eksp. Teor. Fiz. 10 1342 (1940)
 19. Davydov B I, Gurevich B Kh "O fluktuatsiyakh napryazheniya v poluprovodnikakh" ("On the voltage fluctuations in semiconductors") Zh. Tekh. Fiz. 12 31 (1942)
 20. Davydov B I "The electric breakdown and cumulative ionization" J. Phys. USSR 7 196 (1943)
 21. Davydov B "The electric breakdown and cumulative ionization" Phys. Rev. 64 156 (1943)
 22. Davydov B I "K obosnovaniyu statisticheskoi mekhaniki" ("To the substantiation of statistical mechanics") Dokl. Akad. Nauk SSSR 50 131 (1945)
 23. Davydov B I "Kvantovaya mekhanika i zakon vozrastaniya entropii" ("Quantum mechanics and entropy increase law") Dokl. Akad. Nauk SSSR 50 135 (1945)
 24. Davydov B I "Kvantovaya mekhanika i termodinamicheskaya obratimost’ " ("Quantum mechanics and thermodynamic reversibility") Zh. Eksp. Teor. Fiz. 16 105 (1946)
 25. Davydov B I "Otvet na vozrazheniya Ya P Terletskogo" ("Reply to Ya P Terletskii’s objections") Zh. Eksp. Teor. Fiz. 17 845 (1947)
 26. Davydov B I "Variatsionnyi printsip i kanonicheskie uravneniya dlya ideal’noi zhidkosti" ("Variational principle and canonical equations for an ideal liquid") Dokl. Akad. Nauk SSSR 69 165 (1949)
 27. Davydov B I "O vliyanii kolebanii plazmy na ee elektroprovodnost’ i teploprovodnost’ " ("On the effect of plasma oscillations on its electrical and thermal conduction"), in Fizika Plazmy i Problema Upravlyaemykh Termoyadernykh Reaktsii (Ed. M A Leontovich, Moscow: Izd. AN SSSR, 1958) p. 77 [Translated into English as Plasma Physics and the Problem of Controlled Thermonuclear Research (Oxford: Pergamon Press, 1959)]
 28. Davydov B I "O zazhiganii bezelektrodnogo razryada" ("On the ignition of an electrodeless discharge"), in Fizika Plazmy i Problema Upravlyaemykh Termoyadernykh Reaktsii (Ed. M A Leontovich, Moscow: Izd. AN SSSR, 1958) p. 89 [Translated into English as Plasma Physics and the Problem of Controlled Thermonuclear Research (Oxford: Pergamon Press, 1959)]
 29. Davydov B I "K statisticheskoi dinamike neszhimaemoi turbulentnoi zhidkosti" Dokl. Akad. Nauk SSSR 127 768 (1959) ["On the statistical dynamics of an incompressible turbulent fluid" Sov. Phys. Dokl. 4 769 (1960)]
 30. Davydov B I "K statisticheskoi teorii turbulentnosti" Dokl. Akad. Nauk SSSR 127 980 (1959) ["On the statistical theory of turbulence" Sov. Phys. Dokl. 4 779 (1960)]
 31. Davydov B I "K statisticheskoi dinamike neszhimaemoi turbulentnoi zhidkosti" Dokl. Akad. Nauk SSSR 136 47 (1961) ["On statistical dynamics of an incompressible turbulent fluid" Sov. Phys. Dokl. 6 10 (1961)]
 32. Davydov B I "Fenomenologicheskie uravneniya statisticheskoi dinamiki neszhimaemoi turbulentnoi zhidkosti" Zh. Eksp. Teor. Fiz. 35 527 (1958) ["Phenomenological equations of the statistical dynamics of an incompressible turbulent liquid" Sov. Phys. JETP 8 364 (1959)]
 33. Einstein A, Smoluchowski M Brounovskoe Dvizhenie Sbornik statei (Brownian Motion. Collection of papers, Ed. B I Davydov, Moscow-Leningrad: ONTI, 1936)
 34. Davydov B I, in Boltzmann L Lektsii po Teorii Gazov (Lectures on the Theory of Gases, Ed. B I Davydov, Moscow-Leningrad: GITTL, 1953)
 35. Davydov B I Usp. Fiz. Nauk 61 17 (1957); also in Boltzmann L Stat’i i Rechi (Papers and Speeches, Ed. B I Davydov, Moscow: Nauka, 1970) p. 254
 36. Braginskii S I, in Voprosy Teorii Plazmy Vyp. 1 (Ed. M A Leontovich, Moscow: Gosatomizdat, 1963) p. 183 [Translated into English Reviews of Plasma Physics Vol. 1 (New York: Consultants Bureau, 1965) p. 205]
 37. "Iz Arkhiva Prezidenta Rossiiskoi Federatsii" Usp. Fiz. Nauk 171 904 (2001) ["From the Archive of the President, Russian Federation" Phys. Usp. 44 861 (2001)]
 38. Khramov Yu A Fiziki (Physicists, Ed. A I Akhiezer) 2nd ed. (Moscow: Nauka, 1983)
 39. Richardson L Proc. R. Soc. London Ser. A 110 709 (1926)
 40. Cattaneo C Atti Sem. Mat. Fis. Univ. Modena 3 83 (1949)
 41. Goldstein S Q. J. Mech. Appl. Math. 4 129 (1951)
 42. Davies R W Phys. Rev. 93 1169 (1954)
 43. Tr. Glavn. Geofiz. Observ. (19(81)) 175 (1950)
 44. Monin A S Izv. Akad. Nauk SSSR 3 248 (1955)
 45. Kolmogoroff A Math. Ann. 104 415 (1931)
 46. Khintchine A, Levy P CR Acad. Sci. 202 374 (1936)
 47. Chukbar K V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 108 1875 (1995) [JETP 81 1025 (1995)]
 48. Gurevich A V Zh. Eksp. Teor. Fiz. 38 116 (1960) [Sov. Phys. JETP 11 85 (1960)]
 49. Gurevich A V, Zhivlyuk Yu N Zh. Eksp. Teor. Fiz. 49 225 (1965) [Sov. Phys. JETP 22 153 (1966)]
 50. Kramers H A Physica 7 284 (1940)
 51. Albritton J R et al. Phys. Rev. Lett. 57 1887 (1986)
 52. Bakai A S "Umerennaya turbulentnost’ " ("Moderate turbulence"), in Novoe v Sinergetike. Zagadki Mira Neravnovesnykh Struktur (Synergetics News. Mysteries of the World of Nonequilibrium Structures, Kibernetika: Neogranichennye Vozmozhnosti i Vozmozhnye Ogranicheniya (Cybernetics: Unlimited Possibilities and Possible Limitations, Ed. I M Makarov, Moscow: Nauka, 1996) p. 5
 53. Klimontovich Yu L "Fizika besstolknovitel’noi plazmy" Usp. Fiz. Nauk 167 23 (1997) ["Physics of collisionless plasma" Phys. Usp. 40 21 (1997)]
 54. Klimontovich Yu L Statisticheskaya Teoriya Otkrytykh Sistem (Statistical Theory of Open Systems) Vol. I (Moscow: Yanus, 1995) [Translated into English (Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1995)]
 55. Reshetnyak S A, Shelepin L A Kvazistatsionarnye Raspredeleniya v Kinetike (Quasi-stationary Distributions in Kinetics, Moscow: IPO "Avtor", 1996)
 56. Zaslavsky G M Chaos 4 25 (1994)
 57. Chechkin A V, Gonchar V Yu Zh. Eksp. Teor. Fiz. 118 730 (2000) [JETP 91 635 (2000)]
 58. Vlasov A A Teoriya Mnogikh Chastits (Many-Body Theory, Moscow: GITTL, 1950) [Translated into English: Many-Particle Theory and Its Application to Plasma (New York: Gordon and Breach, 1961)]
 59. Vlasov A A Statisticheskie Funktsii Raspredeleniya (Statistical Distribution Functions, Moscow: Nauka, 1966)
 60. van Kampen N G Stochastic Processes in Physics and Chemistry (Amsterdam: North-Holland, 1981) [Translated into Russian (Moscow: Vysshaya Shkola, 1990)]
 61. Silin V P Vvedenie v Kineticheskuyu Teoriyu Gazov (Introduction to the Kinetic Theory of Gases, Moscow: Nauka, 1971)

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions