Issues

 / 

2001

 / 

December

  

Reviews of topical problems


Stationary radiation of objects with scattering media


Institute for High Energy Densities, Associated Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Izhorskaya 13/19, Moscow, 127412, Russian Federation

The radiation observed inside or outside a stationary radiator with a scattering medium is a sum of components, each being determined by, first, the primary radiation from some part of the radiator and, second, the probability of this radiation reaching the region where it is observed. In this review, general and rather simple relations between these components are discussed. These relations, unlike the components themselves, are independent of the specific optical characteristics of the object as well as of its geometry, inhomogeneity, etc. In deriving the relations, the situations in which geometrical optics is either applicable or inapplicable to radiation in a scattering medium are considered. For the case where geometrical optics does apply, stationary relations are derived from the probabilistic stationarity condition for radiation passing through the medium, i.e., from the fact that all radiation emitted in a stationary regime disappears with probability unity. Equilibrium relations are derived from the stationary relations in the particular case of a thermal radiator in an isothermal cavity. To derive the stationary relations in the geometrical optics approximation, we obtain general solutions of the linear equation of transfer using the Green function approach. If geometrical optics cannot be applied to a scattering and radiating medium, only relations for the components of outgoing thermal radiation are obtained, and the generalized Kirchhoff law, obtained by Levin and Rytov using statistical radio-physics methods, is employed. In this case, stationary relations are also derived from a probabilistic stationarity condition; the equilibrium relations follow from the stationary ones as well as from the equilibrium condition for radiation in the isothermal cavity. The quantities involved in all the relations obtained are a subject of experimental and computational spectroscopic studies. Examples of current and potential applications are given. The relations have been successfully used in diverse spectroscopic experiments — in studies of the effects of macroscopic particles on the emission line profiles in dusty plasmas and in temperature measurements in strongly scattering solid porous materials.

Fulltext pdf (489 KB)
Fulltext is also available at DOI: 10.1070/PU2001v044n12ABEH000997
PACS: 44.30.+v, 44.40.+a, 95.30.Jx (all)
DOI: 10.1070/PU2001v044n12ABEH000997
URL: https://ufn.ru/en/articles/2001/12/c/
000174927700003
Citation: Vasil’eva I A "Stationary radiation of objects with scattering media" Phys. Usp. 44 1255–1282 (2001)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Васильева И А «Стационарное излучение объектов с рассеивающими средами» УФН 171 1317–1346 (2001); DOI: 10.3367/UFNr.0171.200112c.1317

References (92) ↓ Cited by (6) Similar articles (20)

 1. Chandrasekar S Perenos Luchistoi Energii (M.: IL, 1953)
 2. Sobolev V V Perenos Luchistoi Energii v Atmosferakh Zvezd i Planet (M.: GITTL, 1956)
 3. Ambartsumyan V A Nauchnye Trudy Vol. 1 (Pod red. V V Soboleva) (Erevan: Izd-vo AN ArmSSR, 1960)
 4. Ivanov V V Perenos Izlucheniya i Spektry Nebesnykh Tel (M.: Nauka, 1969)
 5. Sobolev V V Kurs Teoreticheskoi Astrofiziki 3-e izd. (M.: Nauka, 1985)
 6. Minin I N Teoriya Perenosa Izlucheniya v Atmosferakh Planet (M.: Nauka, 1988)
 7. Zigel’ R, Khauell Dzh Teploobmen Izlucheniem (M.: Mir, 1975)
 8. Otsisik M N Slozhnyi Teploobmen (M.: Mir, 1976)
 9. Rubtsov N A Teploobmen Izlucheniem v Sploshnykh Sredakh (Novosibirsk: Nauka, 1984)
 10. Bekefi Dzh Radiatsionnye Protsessy v Plazme (M.: Mir, 1971)
 11. Devison B Teoriya Perenosa Neitronov (M.: Atomizdat, 1960)
 12. Weinberg A M, Wigner E P The Physical Theory Of Neutron Chain Reactors (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1958)
 13. Keiz K, Tsvaifel’ P Lineinaya Teoriya Perenosa (M.: Mir, 1972)
 14. Lenobl’ Zh (Red.) Perenos Radiatsii v Rasseivayushchikh i Pogloshchayushchikh Atmosferakh. Standartnye Metody Rascheta (L.: Gidrometeoizdat, 1990)
 15. Rudic S, Frisch H J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 50 127 (1993)
 16. Romanova L M Izv. RAN Fiz. atmosfery i okeana 34 808 (1998); Romanova L M Izv. RAN Fiz. atmosfery i okeana 35 516 (1999)
 17. Merritt N D, Evans K F J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 60 635 (1998)
 18. Kocifat M, Luka J C J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 60 933 (1998)
 19. O’Brien D M J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 60 573 (1998)
 20. Rao Monhan D J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 62 559 (1999)
 21. Abulwafa E M, Attia M T J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 66 487 (2000)
 22. Barman S K J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 66 509 (2000)
 23. Spurr R J, Kurosu T P, Chance K V J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 68 689 (2001)
 24. Barabanenkov Yu N i dr. Usp. Fiz. Nauk 102 3 (1970)
 25. Isimaru A Rasprostranenie i Rasseyanie Voln v Sluchaino-neodnorodnykh Sredakh Vol. 1 (M.: Mir, 1981)
 26. Apresyan L A, Kravtsov Yu A Teoriya Perenosa Izlucheniya: Statisticheskie i Volnovye Aspekty (M.: Nauka, 1983)
 27. Thomas H M, Morfill G E Nature 379 806 (1996)
 28. Tsytovich V N Usp. Fiz. Nauk 167 57 (1997)
 29. Nefedov A P, Petrov O F, Fortov V E Usp. Fiz. Nauk 167 1215 (1997)
 30. Fortov V E et al. Phys. Lett. A 229 317 (1997)
 31. Lipaev A M i dr. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 112 2030 (1997)
 32. Gerasimov Yu V i dr. Pis’ma ZhTF 24 (19) 62 (1998)
 33. Fortov V E et al. Phys. Lett. A 267 179 (2000)
 34. Molotkov V I i dr. Pis’ma ZhETF 71 152 (2000)
 35. Mie G Ann. Physik 25 377 (1908)
 36. Shifrin K S Rasseyanie Sveta v Mutnoi Srede (M.-L.: Gostekhizdat, 1951)
 37. Shifrin K S, Zel’manovich I L Tablitsy Po Svetorasseyaniyu (Pod red. K S Shifrina) (L.: Gidrometeoizdat, 1966)
 38. Van de Khyulst G Rasseyanie Sveta Malymi Chastitsami (M.: IL, 1961)
 39. Van de Hulst H C Multiple Light Scattering: Tables, Formulas, And Applications (New York: Academic Press, 1980)
 40. Born M, Vol’f M Osnovy Optiki (M.: Nauka, 1970)
 41. Boren K, Khafmen D Pogloshchenie i Rasseyanie Sveta Malymi Chastitsami (M.: Nauka, 1986)
 42. Vasil’eva I A Usp. Fiz. Nauk 163 (8) 47 (1993)
 43. Vaulina O S, Nefedov A P, Petrov O F Teplofiz. Vys. Temp. 30 983 (1992)
 44. Landau L D, Lifshits E M Kvantovaya Mekhanika. Nerelyativistskaya Teoriya (M.: Nauka, 1989)
 45. Vasil’eva I A Dokl. Ross. Akad. Nauk 350 467 (1996)
 46. Vasil’eva I A "Diagnostika plazmy v MGD generatorakh" Magnito-gidrodinamicheskoe Preobrazovanie Energii. Fiziko-tekhnicheskie Aspekty (Pod red. V A Kirillina, A E Sheindlina) (M.: Nauka, 1983), Gl. 4
 47. Vasil’eva I A Teplofiz. Vys. Temp. 32 878 (1994)
 48. Vasilieva I A J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 55 127 (1996)
 49. Vasilieva I A Vacuum 47 1297 (1996)
 50. Vasil’eva I A Dokl. Ross. Akad. Nauk 347 610 (1996)
 51. Vasil’eva I A Teplofiz. Vys. Temp. 35 408 (1997)
 52. Surinov Yu A Izv. AN SSSR Otd. tekhn. nauk (9) 1331 (1952); Surinov Yu A Izv. AN SSSR Otd. tekhn. nauk (10) 1455 (1952)
 53. Adrianov V N Izv. SO AN SSSR Ser. tekhn. nauk (2) 17 (1986)
 54. Surinov Yu A Izv. SO AN SSSR Ser. tekhn. nauk (3) 26 (1990)
 55. Ageev Yu M IFZh 23 829 (1972)
 56. Vasil’eva I A, Sakhnovich L A Teplofiz. Vys. Temp. 25 544 (1987)
 57. Vasil’eva I A Dokl. Ross. Akad. Nauk 366 32 (1999)
 58. Vasil’eva I A J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 66 223 (2000)
 59. Vasil’eva I A Teplofiz. Vys. Temp. 38 274 (2000)
 60. Vasilieva I A Radiat. Eff. Defect. Solids 154 61 (2001)
 61. Vasil’ev A M Vvedenie v Statisticheskuyu Fiziku (M.: Vysshaya shkola, 1980)
 62. Landsberg G S Optika (M.: Nauka, 1976)
 63. Vasil’eva I A i dr. Dokl. Akad. Nauk SSSR 264 853 (1982)
 64. Vasil’eva I A i dr. Teplofiz. Vys. Temp. 28 357 (1990)
 65. Sobolev V V Astron. Zhurn. 28 355 (1951)
 66. Minin I N Astron. Zhurn. 43 1244 (1966)
 67. Vasil’eva I A Teplofiz. Vys. Temp. 27 360 (1989)
 68. Vasil’eva I A Teplofiz. Vys. Temp. 28 1181 (1990)
 69. Israelian G J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 67 293 (2000)
 70. Vasilieva I A J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 35 171 (1986)
 71. Marchuk G I Metody Rascheta Yadernykh Reaktorov (M.: Gos. izd-vo lit. v oblasti atomnoi nauki i tekhniki, 1961)
 72. Rakhovskii V I Fizicheskie Osnovy Kommutatsii Elektricheskogo Toka v Vakuume (M.: Nauka, 1970)
 73. Vasil’eva I A, Vladimirov V I, Deputatova L V Teplofiz. Vys. Temp. 29 1086 (1991)
 74. Deputatova L V, Vasilieva I A, Vladimirov V I Eleventh Intern. Conf. on MHD Electrical Power Generation. Oct. 12 - 16, 1992 Vol. 3 (Beijing, China, 1992) p. 1009
 75. Vasilieva I A Proc. of the XXI Intern. Conf. on Phenomena in Ionized Gases, Bochum Sept. 19 - 24, 1993 Vol. 3 (Eds G Ecker, U Arendt, J Böseler) (Bochum, Germany, 1993) p. 356
 76. Vasil’eva I A, Vladimirov V I, Deputatova L V Izv. RAN Ser. Fiz. 63 2229 (1999)
 77. Petrov V A, Marchenko N V Perenos Energii v Chactichno Prozrachnykh Tverdykh Materialakh (M.: Nauka, 1985)
 78. Petrov V A, Stepanov S V Izv. SO AN SSSR Cer. tekhn. nauk (7) 21 (1987)
 79. Ivanov A P, Loiko V A, Dik V P Rasprostranenie Sveta v Plotno-upakovannykh Dispersnykh Sredakh (Minsk: Nauka i tekhnika, 1988)
 80. Galaktionov A V, Petrov V A, Stepanov S V Teplofiz. Vys. Temp. 32 398 (1994)
 81. Dozhdikov V S, Petrov V A Teplofiz. Vys. Temp. 33 628 (1995)
 82. Dozhdikov V S, Petrov V A High Temp.-High Press. 27-28 403 (1995-1996)
 83. Dozhdikov V S, Petrov V A Teplofiz. Vys. Temp. 35 802 (1997)
 84. Levin M L, Rytov S M Teoriya Ravnovesnykh Teplovykh Fluktuatsii v Elektrodinamike (M.: Nauka, 1967)
 85. Rytov S M, Kravtsov Yu A, Tatarskii V I Vvedenie v Statisticheskuyu Radiofiziku. Ch. 2. Cluchainye Polya (M.: Nauka, 1978)
 86. Callen H B,Welton T A Phys. Rev. 83 34 (1951)
 87. Callen H B, Greene R F Phys. Rev. 86 702 (1952); Callen H B 88 1387 (1952)
 88. Polevoi V G Teploobmen Fluktuatsionnym Elektromagnitnym Polem (M.: Nauka, 1990)
 89. Vasil’eva I A Teplofiz. Vys. Temp. 36 482 (1998)
 90. Reznik V Yu i dr. "Ustroistvo dlya izmereniya izluchatel’noi sposobnosti tverdykh materialov pri vysokikh temperaturakh" Avt. cvid. №1132153; Reznik V Yu i dr. Byull. Izobr. (48) 145 (1984)
 91. Vasil’eva I A i dr. Teplofiz. Vys. Temp. 36 639 (1998)
 92. Rusin S P, Mukhamed’yarov K S Teplofiz. Vys. Temp. 20 658 (1982)

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions