Issues

 / 

1995

 / 

September

  

Personalia


Yurii Vasil’evich Gulyaev (on his sixtieth birthday)

 a,  b, , , ,  c, , , ,  d
a Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
b Kapitza Institute of Physical Problems, Russian Academy of Sciences, ul. Kosygina 2, Moscow, 117334, Russian Federation
c Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, Leninsky prosp. 53, Moscow, 119991, Russian Federation
d Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, ul. Vavilova 38, Moscow, 119991, Russian Federation
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU1995v038n09ABEH001488
URL: https://ufn.ru/en/articles/1995/9/h/
Citation: Alferov Zh I, Andreev A F, Velikhov E P, Devyatkov N D, Emel’yanov S V, Keldysh L V, Kotel’nikov V A, Makarov I M, Osip’yan Yu A, Prokhorov A M "Yurii Vasil'evich Gulyaev (on his sixtieth birthday)" Phys. Usp. 38 1055–1056 (1995)
BibTex BibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
%0 Journal Article
%T Yurii Vasil'evich Gulyaev (on his sixtieth birthday)
%A Zh. I. Alferov
%A A. F. Andreev
%A E. P. Velikhov
%A N. D. Devyatkov
%A S. V. Emel’yanov
%A L. V. Keldysh
%A V. A. Kotel’nikov
%A I. M. Makarov
%A Yu. A. Osip’yan
%A A. M. Prokhorov
%I Physics-Uspekhi
%D 1995
%J Phys. Usp.
%V 38
%N 9
%P 1055-1056
%U https://ufn.ru/en/articles/1995/9/h/
%U https://doi.org/10.1070/PU1995v038n09ABEH001488

Оригинал: Алферов Ж И, Андреев А Ф, Велихов Е П, Девятков Н Д, Емельянов С В, Келдыш Л В, Котельников В А, Макаров И М, Осипьян Ю А, Прохоров А М «Юрий Васильевич Гуляев (к 60-летию со дня рождения)» УФН 165 1099–1100 (1995); DOI: 10.3367/UFNr.0165.199509h.1099

Yu.V. Gulyaev is author of Physics-Uspekhi

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions