Issues

 / 

1983

 / 

March

  

Personalia


Georgii Nikolaevich Flerov (on his seventieth birthday)

 a, , ,  a
a All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics — Federal Nuclear Centre, prosp. Mira 37, Sarov, Nizhny Novgorod region, 607190, Russian Federation
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU1983v026n03ABEH004359
URL: https://ufn.ru/en/articles/1983/3/g/
Citation: Zel’dovich Ya B, Oganesyan Yu T, Petrzhak K A, Khariton Yu B "Georgii Nikolaevich Flerov (on his seventieth birthday)" Sov. Phys. Usp. 26 295–296 (1983)
BibTexBibNote ® (generic) BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
TY JOUR
TI Georgii Nikolaevich Flerov (on his seventieth birthday)
AU Zel’dovich, Ya. B.
AU Oganesyan, Yu. T.
AU Petrzhak, K. A.
AU Khariton, Yu. B.
PB Physics-Uspekhi
PY 1983
JO Physics-Uspekhi
JF Physics-Uspekhi
JA Phys. Usp.
VL 26
IS 3
SP 295-296
UR https://ufn.ru/en/articles/1983/3/g/
ER https://doi.org/10.1070/PU1983v026n03ABEH004359

Оригинал: Зельдович Я Б, Оганесян Ю Ц, Петржак К А, Харитон Ю Б «Георгий Николаевич Флеров (К семидесятилетию со дня рождения)» УФН 139 553–554 (1983); DOI: 10.3367/UFNr.0139.198303g.0553

G.N. Flerov and G.N. Flerov are authors of Physics-Uspekhi

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions