Issues

 / 

1980

 / 

May

  

Personalia


Givi Razhdenovich Khutsishvili (Obituary)

PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU1980v023n05ABEH004923
URL: https://ufn.ru/en/articles/1980/5/c/
Citation: Al’tshuler S A, Andronikashvili É L, Buishvili L L, Lifshits I M, Sanadze T I, Skrotskii G V, Kharadze G A "Givi Razhdenovich Khutsishvili (Obituary)" Sov. Phys. Usp. 23 272–273 (1980)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:   ,   ,   ,   ,   ,   ,    « » 131 71–72 (1980); DOI: 10.3367/UFNr.0131.198005d.0071

G.R. Khutsishvili is author of Physics-Uspekhi

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions