Issues

 / 

1976

 / 

April

  

Personalia


Nikolai Nikolaevich Semenov (on his eightieth birthday)

 a, , ,  a,
a All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics — Federal Nuclear Centre, prosp. Mira 37, Sarov, Nizhny Novgorod region, 607190, Russian Federation
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU1976v019n04ABEH005257
URL: https://ufn.ru/en/articles/1976/4/i/
Citation: Zel’dovich Ya B, Kondrat’ev V N, Sadovskii M A, Khariton Yu B, Émanuél’ N M "Nikolai Nikolaevich Semenov (on his eightieth birthday)" Sov. Phys. Usp. 19 358–360 (1976)
BibTexBibNote ® (generic) BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks
TY JOUR
TI Nikolai Nikolaevich Semenov (on his eightieth birthday)
AU Zel’dovich, Ya. B.
AU Kondrat’ev, V. N.
AU Sadovskii, M. A.
AU Khariton, Yu. B.
AU Émanuél’, N. M.
PB Physics-Uspekhi
PY 1976
JO Physics-Uspekhi
JF Physics-Uspekhi
JA Phys. Usp.
VL 19
IS 4
SP 358-360
UR https://ufn.ru/en/articles/1976/4/i/
ER https://doi.org/10.1070/PU1976v019n04ABEH005257

Оригинал: Зельдович Я Б, Кондратьев В Н, Садовский М А, Харитон Ю Б, Эмануэль Н М «Николай Николаевич Семенов (К восьмидесятилетию со дня рождения)» УФН 118 743–746 (1976); DOI: 10.3367/UFNr.0118.197604k.0743

N.N. Semenov is author of Physics-Uspekhi

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions