Winner

Winner

Interview of the authors of the best articles 2014

Anatolii M. Cherepashchuk

Best reviews and articles published in Physics-Uspekhi journal in 2014

Best reviews 2014 (contest's laureates):

 1. Berezinsky V S, Dokuchaev V I, Eroshenko Yu N Small scale clumps of dark matter Phys. Usp. 57 1 36 (2014); Melkomasshtabnye sgustki temnoi materii" Usp. Fiz. Nauk 184 3 42 (2014)
 2. Dolgopolov V T Integer quantum Hall effect and related phenomena Phys. Usp. 57 105 127 (2014); "Tselochislennyi kvantovyi effekt Kholla i sopryazhennye s nim yavleniya" Usp. Fiz. Nauk 184 113 136 (2014)
 3. Ivanitskii G R, Deev A A, Khizhnyak E P "Long-term dynamic structural memory in water: can it exist? Phys. Usp. 57 37 65 (2014); "Mozhet li sushchestvovat' dolgovremennaya strukturno-dinamicheskaya pamyat' vody?" Usp. Fiz. Nauk 184 43 74 (2014)
 4. Smirnov B M Electrical cycle in the Earth's atmosphere Phys. Usp. 57 10411062 (2014); "Elektrichesky tsikl v zemnoi atmosfere" Usp. Fiz. Nauk 184 1153 1176 (2014)
 5. Best article 2014 (winner):

  Rubakov V A The Null Energy Condition and its violation Phys. Usp. 57 128142 (2014); "Izotropnoe uslovie energodominantnosti i ego narushenie" Usp. Fiz. Nauk 184 137152 (2014)

  Best articles 2014 (contest's laureates):

  1. Ritus V I Tamm—Sakharov group in work on the first hydrogen bomb Phys. Usp. 57 903911 (2014) "Gruppa Tamma—Sakharova v rabote nad pervoi vodorodnoi bomboi" Usp. Fiz. Nauk 184 975983 (2014) (From the history of physics)
  2. Vaks V L, Domracheva E G, Sobakinskaya E A, Chernyaeva M B Exhaled breath analysis: physical methods, instruments and medical diagnostics Phys. Usp. 57 684701 (2014); "Analiz vydykhaemogo vozdukha: fizicheskie metody, pribory i meditsinskaya diagnostika" Usp. Fiz. Nauk 184 739758 (2014)(Instruments and methods of investigation)
  3. Kardashev N S, Novikov I D, Lukash V N, Pilipenko S V, Mikheeva E V, Bisikalo D V, Wiebe D Z, Doroshkevich A G, Zasov A V, Zinchenko I I, Ivanov P B, Kostenko V I, Larchenkova T I, Likhachev S F, Malov I F, Malofeev V M, Pozanenko A S, Smirnov A V, Sobolev A M, Cherepashchuk A M, Shchekinov Yu A Review of scientific topics for Millimetron space observatory Phys. Usp. 57 11991228 (2014); "Obzor nauchnykh zadach dlya observatorii Millimetron" Usp. Fiz. Nauk 184 13191352 (2014)(Physics of our days)

  The articles (winners of the contest) in English will be the entire 2016 to be publicly available on the website IOP Science.

Contest's laureate

Contest's laureate

Interview of the authors of the best articles 2014

Sergei Vladimirovich Pilipenko

Yuri Andreevich Shchekinov

© 1918–2017 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions